card

"Мэйжүрмэнт ХХК" нь "Барилга экспо"- 2023 үзэсгэлэнд ТАМАДУМ-3 систем болон У-ТАМАДУМ системээр амжилттай оролцлоо.

"Мэйжүрмэнт ХХК" нь "Барилга экспо"- 2023 үзэсгэлэнд ТАМАДУМ-3 систем болон У-ТАМАДУМ системээр оролцсон.

Дэлгэрэнгүй