“Мэйжүрмэнт” ХХК нь  “Даланзадгадын Дулааны Цахилгаан Станц ТӨХК

Манай компани Өмнөговь аймаг Даланзадгад хотод “Даланзадгадын Дулааны Цахилгаан Станц ТӨХК"-ийн Зуух, түлш дамжуулах цехийн Түлш дамжуулах туузан дамжлага дээр конвейерийн жин суурилуулж хүлээлгэн өглөө.