card

БҮТЭЭГДЭХҮҮН & ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ОНЦЛОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Бусад бүтээгдэхүн

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСЛҮҮД

Манай компани нь төрийн байгууллага, хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллахдаа цагт ямагт "Чанартай гүйцэтгэл"-ийг эрхэмлэн ажилладаг.

ЦАХИЛГААНЫТООЛУУР

Бусад бүтээгдэхүн

ЛАБОРАТОРИ

DN15-аас DN50 хүртэлх диаметрийн халуун, хүйтэн усны тоолуурыг шалгаж Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хэмжүүрийн улсын шалгагчаар баталгаажуулна.
ЛАБОРАТОРИУДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

БИДНИЙ ТУХАЙ

Бид харилцагчдадаа хэмжилзүйн энгийн болон ухаалаг(дижитал) шийдлийг санал болгосон тоног төхөөрөмжийг ханган нийлүүлэх, суурилуулах, борлуулалтын дараах засвар, зөвлөгөөг өгдөг.
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАНИЛЦУУЛГА

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ