card

Хүйтэн усны тоолуур /DN250-LXLC/

  • Тоолуурын загвар:  LXLC
  • Хэвийн диаметр:  DN250
  • Хэвийн зарцуулалт: 630 м3/ц
  • Хамгийн бага заалт: 0,02 м3
  • Хэмжих хамгийн их заалт: 999,999 м3
  • Температурын анги: 50С
  • Холболтын төрөл: Фланц
  • Тоолуурын хэмжээ:   Урт - 250мм                                                                                                                                                                                                                                                                                   Өргөн - 250мм                                                                                                                                                                                                                                                                               Өндөр - 299мм

Үнийн санал авах