card

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

Mэйжүрмэнт ХХК нь Монгол Улс, БНХАУ-ын Шинжлэх ухаан, технологийн их, дээд сургуулиудыг дулаан, цахилгаан, электроникийн инженер, физикч мэргэжлээр төгссөн, хэмжил зүйн салбарт 10-15 жил ажилласан мэргэшсэн инженерийн багтай бөгөөд хэмжих хэрэгслийн ашиглалт, суурилуулалт, засвартай холбоотой сургалт, зөвлөгөө өгч засвар үйлчилгээний төвөөр дамжуулж борлуулалтын дараах үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлж байна.

КОМПАНИЙН БОЛОВСОН ХҮЧИН

Mэйжүрмэнт ХХК нь Монгол Улс, БНХАУ-ын Шинжлэх ухаан, технологийн их, дээд сургуулиудыг дулаан, цахилгаан, электроникийн инженер, физикч мэргэжлээр төгссөн, хэмжил зүйн салбарт 10-15 жил ажилласан мэргэшсэн инженерийн багтай бөгөөд хэмжих хэрэгслийн ашиглалт, суурилуулалт, засвартай холбоотой сургалт, зөвлөгөө өгч засвар үйлчилгээний төвөөр дамжуулж борлуулалтын дараах үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлж байна.

АЖИЛЧНЫ ТОО

  • Үндсэн: 18 /Захирал -1, ИТА – 5, Бусад – 14/
  • Гэрээт: 12

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ

Монгол Улс, БНХАУ-ын Шинжлэх ухаан, технологийн их, дээд сургууль.

МЭРГЭЖИЛ

  • Дулаан, цахилгаан, электроникийн инженер, физикч, программист мэргэжлээр төгссөн.

МЭРГЭШИЛ

  • Хэмжил зүйн байгууллагад 10-15 жил ажилласан, хэмжил зүйн чиглэлээр мэргэшсэн.
  • БНХАУ, БНСУ, Тайланд, Тайвань, Дани улсад мэргэжил дээшлүүлсэн.