card

АВТОМAШИНЫ УХААЛАГ ГАРЦЫН СИСТЕМ

Mэйжүрмэнт ХХК нь Монгол Улс, БНХАУ-ын Шинжлэх ухаан, технологийн их, дээд сургуулиудыг дулаан, цахилгаан, электроникийн инженер, физикч мэргэжлээр төгссөн, хэмжил зүйн салбарт 10-15 жил ажилласан мэргэшсэн инженерийн багтай бөгөөд хэмжих хэрэгслийн ашиглалт, суурилуулалт, засвартай холбоотой сургалт, зөвлөгөө өгч засвар үйлчилгээний төвөөр дамжуулж борлуулалтын дараах үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлж байна.

Авто машины жингийн болон авто замын ухаалаг гарцын энэхүү систем нь авто замаар болон автомашины жингээр гарч байгаа тээврийн хэрэслийн бүртгэлийг автоматаар бүртгэж бүртгэлийн бүртгэлийн нэгдсэн системд оруулж автомашины хөдөлгөөнийг зохицуулна.

Авто машины жингийн болон авто замын ухаалаг гарцын энэхүү систем нь авто замаар болон автомашины жингээр гарч байгаа тээврийн хэрэслийн бүртгэлийг автоматаар бүртгэж бүртгэлийн бүртгэлийн нэгдсэн системд оруулж автомашины хөдөлгөөнийг зохицуулна.