card

УСНЫ ТООЛУУРЫН ЛАБОРАТОРИ

Мэйжүрмэнт ХХК нь Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн хэрэглэгчдэд үйл ажиллагаа, үйлчилгээгээ ойртуулах зорилгоор 2022 оны 01 дүгээр сард Хан-Уул дүүргийн 01 дүгээр хороо, Рапид хотхонд Усны тоолуур шалгаж баталгаажуулах лабораторийг нээсэн.

Мэйжүрмэнт ХХК нь Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүргийн хэрэглэгчдэд үйл ажиллагаа, үйлчилгээгээ ойртуулах зорилгоор 2022 оны 01 дүгээр сард Хан-Уул дүүргийн 01 дүгээр хороо, Рапид хотхонд Усны тоолуур шалгаж баталгаажуулах лабораторийг нээсэн. 

Tус лаборатори нь LJS загварын DN15 -аас DN50 хүртэлх диаметрийн айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагын усны хэрэглээнд ашиглах Монгол улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн халуун, хүйтэн усны тоолуурыг шалгаж Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хэмжүүрийн улсын шалгагчаар баталгаажуулна.

Улмаар Мэйжүрмэнт ХХК нь дээрх усны тоолуурыг шинээр байгуулан Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2022 оны А/93 тоот тушаалаар загварын туршилтад тэнцэж Монгол улсад ашиглахыг зөвшөөрсөн хэмжил зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн DN15 -аас DN50 хүртэл диаметрийн халуун, хүйтэн усны тоолуурыг засварлах үйл ажиллагаа эрхлэхээр хэмжил зүйн үнэлгээ хийлгэсэн болно.

Усны тоолуурын лабораторийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын гэрчилгээ

ТООЛУУР БАТАЛГААЖУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ

Усны тоолуурын диаметр

Баталгаажуулалтын төлбөр /НӨАТ-тэй/

Баталгаажуулалт хоорондын хугацаа

1

DN 15

12,100₮

6 жил

2

DN 20

19,800₮

2 жил

3

DN 25

22,000₮

2 жил

4

DN 32

30,800₮

2 жил

5

DN 40

33,000₮

2 жил

6

DN 50

49,500₮

2 жил

Тайлбар Усны тоолуурын шалгалт баталгаажуулалтын хоорондын хугацааг ПСтандарт Хэмжил Зүйн газар" -ын даргын 2022 оны А/58 тоот тушаалаар тогтоосон.