card

ПРОГРАММ ХАНГАМЖ

Mэйжүрмэнт ХХК нь Монгол Улс, БНХАУ-ын Шинжлэх ухаан, технологийн их, дээд сургуулиудыг дулаан, цахилгаан, электроникийн инженер, физикч мэргэжлээр төгссөн, хэмжил зүйн салбарт 10-15 жил ажилласан мэргэшсэн инженерийн багтай бөгөөд хэмжих хэрэгслийн ашиглалт, суурилуулалт, засвартай холбоотой сургалт, зөвлөгөө өгч засвар үйлчилгээний төвөөр дамжуулж борлуулалтын дараах үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр түвшинд үзүүлж байна.

TRUCK SCALING SYSTEM V3.0.1

Мэйжүрмэнт ХХК нь 2005 оноос хойш авто жин, санхүүгийн бүртгэлийн программ болон бусад хэмжих хэрэгсэлтэй холбоотой программ хангамжуудыг хөгжүүлж ирсэн билээ. 

Энэхүү TRUCK SCALING SYSTEM программ хангамж нь 2012 онд дахин шинэчлэгдэж гарлаа.


ТУС СИСТЕМ НЬ ДАРААХЬ ҮНДСЭН 3 БҮЛГЭЭС БҮРДЭНЭ

  • Үйл ажиллагаа
  • Тохиргоо
  • Тайлан