Манай компани "Үйлдвэрийн хэрэглэгчдийн үйлчлэх төв"-д У-Тамадум Ухаалаг Усны тоолуурын танилцуулга сургалт хийлээ.