“Мэйжүрмэнт” ХХК нь  “Баганат Өргөө

“Мэйжүрмэнт” ХХК нь  “Баганат Өргөө" ХХК-ын хэрэгжүүлж буй "Баганат хороолол"-д Айл өрхийн DN15 Халуун, Хүйтэн усны тоолуур нийлүүллээ.