“Мэйжүрмэнт” ХХК нь

Манай компани Билгүүн мэйрэн ХХК-д ухаалаг цахилгааны тоолуур, мэдээлэл цуглуулагчийн хамтаар хүлээлгэж өглөө.