Манай компани

Манай компани "Говь-алтай аймгийн АУЭХС ТӨХК"-д зорин очиж ТАМАДУМ 3 системийн шинэчлэлийн талаар борлуулалтын алба, цахилгааны байцаагч, оператор нарт биечлэн хэрхэн ажиллуулах талаар сургалт семинар орлоо.