Мэйжүрмэнт ХХК нь У-ТАМАДУМ системийн танилцуулга, гарын авлагын талаар сургалт хийлээ.

Мэйжүрмэнт ХХК нь "Увс аймгийн Улаангом" хотод ухаалаг усны тоолуур нэвтрүүлэх ажил эрчимтэй явагдаж байгаа бөгөөд энэ ажлын хүрээнд Мэйжүрмэнт ХХК-ийн У-ТАМАДУМ системийг хэрэглэж байгаа юм. Мэйжүрмэнт ХХК-аас Чандмань Увс ХХК-ийн ажилчдад ухаалаг усны тоолуур болон У-ТАМАДУМ системийн талаар сургалт хийлээ.