card

Туузан метр | PVC нийлэг | Төмөр |

  • PVC нийлэг: Урт- 325мм, 370мм, 460мм;  Өргөн- 180мм, 225мм, 310мм; Зузаан- 45мм, 45мм, 45мм; Хувийн жин- 460г, 680г, 1160г 
  • Төмөр: Урт- 290мм, 325мм, 370мм;  Өргөн- 155мм, 180мм, 225мм; Зузаан- 45мм, 45мм, 45мм; Хувийн жин- 540г, 860г, 1380г 

 

 

 

Үнийн санал авах