card

Бусад хэмжих хэрэгсэл | PT3003 |

PT3003  загвар

  • Хэмжилтийн алдаа: +-1°С
  • Хэмжилтийн нарийвчлал: 0,1°С
  • Хэмжих хязгаар температур: -50°С~ +300°С
  • Тэжээлийн үүсвэр: AG13 батарей

Хэрэглээ: - Шингэн болон хуурай хүнсний бүтээгдэхүүнд ашиглах боломжтой.

Үнийн санал авах