card

Электрон штангенциркуль| SJ455601 |

55,000

SJ455601 загвар

  • Хэмжих хязгаар: 0-150мм
  • Нарийвчлал: 0,01мм
  • Хэмжих нэгж: мм, инч
  • Тэжээлийн үүсвэр: АG13, товчний зай, 1x1.5 V
  • Хэмжээ: 250х90х26 мм

Үнийн санал авах