card

Бусад хэмжих хэрэгсэл | MILESEEY | MILESEEY брэндийн Лазер метр |

MILESEEY загвар

  • Хэмжих хязгаар: 40м, 60м, 80м
  • Нарийвчлал: 2мм
  • Хэмжих нэгж: m, ft, in
  • Ажиллах температур: -20°С~+65°С
  • Тэжээлийн үүсвэр: ААА, 2x1.5 V
  • Хэмжээ: 120х50х24 мм

Үнийн санал авах