card

Хүнсний температур | PT3003 |

PT3003 загвар

  • Хэмжилтийн алдаа:  +-1°С
  • Хэмжилтийн нарийвчлал: 0,1°С
  • Хэмжих хязгаар: -50°С~+300°С
  • Тэжээлийн үүсвэр: AG13 батарей
  • Хэрэглээ: Шингэн болон хуурай хүнсний бүтээгдэхүүнд ашиглах боломжтой.

 

Үнийн санал авах